Název projektu: Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu – Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivity
Číslo projektu: HS67/01
Doba řešení: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Vojta (tel.: 221015832)
Anotace:

Předmětem řešení je vypracování metodických pokynů pro zaměstnavatele a zaměstnance – uživatele OOPP. Tyto pokyny budou optimalizovat jejich používání tak, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Tento způsob prevence umožní snížit výskyt nemocí z povolání způsobenými pevnými, kapalnými a plynnými škodlivinami z pracovního ovzduší. Také pro odborný dozor jsou vypracovány metodické pokyny. Doplňkem k těmto metodikám je seznam certifikovaných OOPP pro ochranu dýchacích orgánů používaných k ochraně proti silikóze.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Program prevence onemocnění silikózou v průmyslu – Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků a měření efektivit
  • Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin.