Název projektu: Proměny kvality pracovního života
Číslo projektu: TD020046
Doba řešení: od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2015
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Svobodová (tel.: +420221015870)
Anotace:

Projekt je zaměřen na analýzu proměn KPŽ v ČR a implementaci iiž vytvořené metodiky pro její kontinuální sledování. Výstupy: 1. Publikace analyzující stav a trendy proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v ČR; 2. Dva on-line SW pro znázornění dlouhodobého vývoje KPŽ v ČR a možnost komparace individuálních dat organizací a veřejnosti; 3. Metodika pro zpětnou vazbu o dopadech vládnutí na kvalitu pracovního života prostřednictvím aplikace „Indikátoru SQWL“ a s využitím uvedených SW.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80%

Výstupy z projektu: