Název projektu: Řešení životnosti a bezpečnosti provozu technologických celků v chemii a energetice v souladu s platnou legislativou prevence havárií
Číslo projektu: FD-K/088
Doba řešení: od 1. 6. 2001
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

UJP PRAHA a.s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

CHEMOPETROL, a.s.

BiSAFE s.r.o.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Kudrman, DrSc. (tel.: 257920273)
Anotace:

Problematika degradačních jevů, kdy dochází k současnému působení dvou nebo více rovnocenných mechanismů poškozování materiálu a kdy nelze vystačit s dosud zvládnutými výpočetními programy. Začlenění kritérií prevence a rizik havárií stanovených postupy podle zákona č. 353/1999 Sb. a jeho prováděcích předpisů do existujících i nově vytvářených výpočetních postupů životnosti.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 44%

Výstupy z projektu:
  • Kvantitativní modely poškozování ocelí komponent tlakového okruhu klasických elektráren-vliv prostředí
  • Řešení životnosti a bezpečnosti provozu technologických celků v chemii a energetice v souladu s platnou legislativou prevence havárií