Název projektu: Rizikovost ekonomických činností v ČR
Číslo projektu: TB03MPSV010
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Svobodová (tel.: 221015870)
Anotace:

Cílem řešení projektu: – stanovení rizikovosti ekonomických činností (dle CZ-NACE) na základě ocenění potenciálních nebezpečí vzniku poranění člověka či poškození jeho zdraví v pracovních systémech za účelem případné novelizace právních předpisů. – zaměření na potřeby v oblasti ochrany zaměstnanců před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, které vyplynou z výzkumu charakteru práce, pracovních činností, rizikových faktorů práce, detailních analýz pracovní úrazovosti, smrtelné úrazovosti a dalších databází registrů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: