Název projektu: Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik
Číslo projektu: TB03MPSV007
Doba řešení: od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Ulmanová, DIS. (tel.: 221015856)
Anotace:

 

Cílem projektu je rozvíjení znalostního systému BOZP cestou identifikování znalostí, know-how, zkušeností a jiných dovedností a realizování jejich transferu a prezentací tak, aby byly dostupné, srozumitelné k použití širokému okruhu uživatelů. Použití znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu práce i podporuje konkurenční výhody. Nosným cílem projektu je využití ICT analyzování a vyvíjení nových forem sdílení znalostí v oblasti prevence rizik BOZP, které povedou k efektivnímu rozhodování, potažmo ke zkvalitnění pracovního života, snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe. Řešení je směrováno na specifické skupiny uživatelů (malé a střední podniky, státní správa, specifické skupiny pracovníků atd.). Sociální sítě jsou ideálním prostředím pro zlepšení sdílení, pružnější komunikaci a vytváření odborných komunit, které se mohou vyjadřovat k určité problematice. Dílčími cíli budou: -analýzy potřeb stanovených cílových skupin a jejich informovanosti v oblasti BOZP, resp. v kterých tématech cítí cílové skupiny absenci dostatečného množství relevantních a praktických znalostí a informací potřebných k řešení problémů v oblasti prevenci pracovních rizik, – integrace různorodých informačních systémů, navazující tvorba datových skladů a vývoj metod pro vytěžování získaných dat, informací a znalostí (data mining, reporting), které budou sloužit jako informační podpora odborníků při tvorbě obsahu znalostních systémů.

Výstupy z projektu: