Název projektu: Škálovatelné modely člověka pro zvýšení bezpečnosti v dopravě
Číslo projektu: TA01031628
Doba řešení: od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2013
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

MECAS ESI s.r.o.

Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie – výzkumné centrum

Kontaktní osoba: Ing. Luděk Kovář, Ph.D. (tel.: 377 432 939)
Anotace:

Cílem projektu je 1. Vytvořit škálovatelný model člověka obecně využitelný pro virtuální prototyping v oblasti zvyšování bezpečnosti v dopravě a 2. Vytvořit metodiku virtuálního návrhu bezpečných dopravních prostředků a konstrukcí s ohledem na variabilitu lidské populace.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 78%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA01031628