Název projektu: Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti s využitím postupů požárního inženýrství
Číslo projektu: VG20122014074
Doba řešení: od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Česká asociace hasičských důstojníků, o.s.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kučera, Ph.D. (tel.: +420 597 322 856)
Anotace:

Cílem projektu je vytvoření přehledné metodiky pro specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. Tato definuje vhodné návrhové metody pro nestandardní postupy prokazování požární bezpečnosti staveb s využitím nástrojů požárního inženýrství. Projekt má tak přispět ke zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik při návrhu požární ochrany pro nově navrhované či rekonstruované stavby s vysoce rizikovými podmínkami požární bezpečnosti, pro které nejsou stávající noremní postupy dostatečně průkazné.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 94%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VG20122014074