Název projektu: Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv
Číslo projektu: VF20152016045
Doba řešení: od 10. 12. 2015
do 31. 12. 2016
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Společenstvo kominíků České republiky

Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta právnická

Kontaktní osoba: ing. Jaroslav Schön
Anotace:

Stanovit metodický postup pro provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv a realizovat nutné úpravy příslušné legislativa pro provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv aby byl vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, kontrola, čištění a revizí.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0%

Výstupy z projektu:

1 x N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem

1 x O – Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku