Název projektu: Strategie zvyšování úrovně bezpečnosti práce v České republice
Číslo projektu: HA51/99
Doba řešení: od 1. 5. 1999
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc. (tel.: 221015845)
Anotace:

Řešení projektu bylo zaměřeno na návrh a ověření metod a nástrojů zvyšování úrovně BOZP v ČR podporujících prosazování politiky BOZP v podnikové praxi. Při řešení byly respektovány i aktuální potřeby orgánů státní správy působících v oblasti BOZP. Velká pozornost byla rovněž věnována potřebám podnikové praxe, zejména malým a středním podnikům.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=HA5199