Název projektu: Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Číslo projektu: TB03MPSV003
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 3. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Svobodová (tel.: 221015870)
Anotace:

Cílem projektu je zpracování komplexní analýzy sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dle závěrů analýzy zpracovat návrh příslušných doporučení.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: