Název projektu: Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů
Číslo projektu: TD010121
Doba řešení: od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2013
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

EXACOM s.r.o.

Kontaktní osoba: PhDr. David Michalík, Ph.D. (tel.: 221015871)
Anotace:

Náplní je tvorba specifického systému podpory kultury bezpečnosti (SYPOKUB) v organizacích. Bude se jednat o nástroj na bázi sw řešení, který dokáže efektivně vyhodnotit aspekty kultury bezpečnosti, tj. s důrazem na nastavení pracovních podmínek, ergonomie pracovišť, interpersonálních vztahů, charakteristik jednotlivců, následně odhalit silné a slabé stránky, navrhnout řešení k optimalizaci. V dané oblasti se jedná o ojedinělou aktivitu, která bude přínosná pro rozvoj lidských zdrojů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80%

Výstupy z projektu:
  • Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)   
  • Program SYPOKUB (software)