Název projektu: Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
Číslo projektu: HS124/04
Doba řešení: od 1. 5. 2004
do 31. 10. 2005
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.  

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc. (tel.: 221015845)
Anotace:

Cílem projektu je vytvoření návrhu systému výchovy a vzdělávání, který umožní integraci BOZP do celého vzdělávacího systému, podobně jako je tomu v ostatních členských zemích EU. Ve svých důsledcích přinese realizace tohoto systému zvýšení úrovně vzdělanosti BOZP, odpovídající požadavkům informační společnosti a nové ekonomiky.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Návrh systému výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v ČR (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Workshop k výsledkům výzkumu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  • Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)