Název projektu: Vliv změn světa práce na kvalitu života
Číslo projektu: 1J039/05-DP1
Doba řešení: od 1. 2. 2005
do 31. 10. 2008
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta podnikohospodářská

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc. (tel.: 221015845)
Anotace:

Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 89%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1J03905-DP1