Název projektu: Využití vlastností digitálních přenosových sítí pro řízení provozu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy na nekoridorových tratích
Číslo projektu: FT-TA3/031
Doba řešení: od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

RADOM, s.r.o.

OLTIS Group a.s.

České dráhy, a.s.

Univerzita Pardubice / Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice / Ústav elektrotechniky a informatiky

Kontaktní osoba: Ing. Martin Pecka (tel.: 466414200)
Anotace:

Výzkum a vývoj bezdrátové komunikační infrastruktury v železniční dopravě mezi mobilními terminály (např. hnacími vozidly) a dispečerským nebo jiným řídicím centrem pro zajištění přenosu informací pro potřeby různých aplikací zejména v oblasti osobní dopravy a řízení provozu na mimokoridorových tratích a návrh, úpravy a tvorba těchto aplikací.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 35%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FT-TA3031