Název projektu: Výzkum v oblasti snížení rizika při dopravě výbušnin
Číslo projektu: FI-IM4/211
Doba řešení: od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2009
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Explosia a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Velehradský (tel.: 466825785; fax: 466822944)
Anotace:

Projektu je zaměřen výzkum, vývoj a aplikovaný výzkum v oblasti hnacích náplní, munice a pyrotechnických prostředků. Cílem je získání technických podkladů a znalostí, které jsou nezbytné pro vytvoření funkčního technického řešení umožňujícího zatřídění výrobku (hnací náplně, munice a pyrotechnických prostředků) pro přepravu do méně nebezpečné třídy a skupiny nebezpečí. Tato řešení umožní uspokojení požadavků zákaznického segmentu, který je možno obsloužit pouze letecky nebo omezeně lodní dopravou.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 25%

Výstupy z projektu:
  • Bezpečnostní obal pro přepravu výbušnin (Užitný vzor)
  • Eliminátor tahu pro raketový motor URM-1 (Prototyp)