Název projektu: Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií a systémům řízení bezpečnosti jako nástroje zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem
Číslo projektu: TB010MZP059
Doba řešení: od 17. 1. 2013
do 30. 6. 2014
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

TLP, spol. s r.o.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (tel.: 221015845)
Anotace:

Zdokonalení metodik, dozorových činností a získání nových poznatků, dovedností a postupu, které budou určeny pro zvýšení kvality a efektivity výkonu státní správy a správních úřadů a povedou ke zkvalitnění rozhodovacích, hodnotících a řídících procesů při výkonu jejich činnosti.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TB010MZP059