Název projektu: Výzkum senzorického modelu chování řidiče a jeho technická realizace
Číslo projektu: FR-TI1/171
Doba řešení: od 1. 3. 2009
do 31. 12. 2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Princip a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Altmann (tel.: 257210904)
Anotace:

Obsahem projektu je studie chování řidiče a tvorba jeho matematického modelu založeného na výsledcích autonomního měření senzorů ve vozidle a následné využití modelu v praxi. Chování řidiče je sledováno v závislosti na jeho bezpečnostních, ekonomických a ekologických projevech. Součástí řešení je i autonomní hardwarové zařízení umožňující samočinné měření, zpracování a sběr dat potřebných pro tvorbu modelu. Cílem řešení je zvýšení efektivity systémů pro správu flotil vozidel a možnost rozvinutí komplexních systémů pro pojištění vozidel typu Pay-As-You-Drive.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 65%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FR-TI1171