Název projektu: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru
Číslo projektu: TL02000177
Doba řešení: od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2022
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Odpovědný řešitel: Ing. Jakub Marek, MSc.

Další osoby podílející se na řešení:

  • doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.
  • JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
  • Ing. Kateřina Marková
  • Ing. David Vancl, DiS. 
  • Ing. Slavomíra Vargová, Ph.D.
  • JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, LLM.
  • doc. Ing. Peter Korba, Ph.D. 
  • doc. Ing. Michal Hovanec, Ph.D.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Marek, MSc.
Anotace:

Cílem projektu je určit míru dopadů digitalizace v průmyslovém sektoru, tj. v sektoru ve kterém bude mít digitalizace nejen pozitivní dopady na chod firem (ekonomické ukazatele), ale předpokládá se, že i ty negativní, které se mohou promítnout zejména do psychosociální oblasti (dopady spolupráce člověka s robotem, nahrazení člověka robotem v práci). Hlavním záměrem projektu je vytvořit souhrnnou studii, z níž budou moci průmyslové podniky významně čerpat zejména za účelem predikce dopadů digitalizace svých provozů a tím minimalizovat míru případných negativních dopadů. Hlavním výstupem projektu bude souhrnná studie faktorů ovlivňujících celkovou kulturu bezpečnosti podniků v prostředí digitalizované práce uvnitř systému člověk-stroj a další v praxi uplatnitelné výstupy.

Poznámka: Celková míra veřejné podpory 80,0%

 

Výstupy z projektu:

Všechny výstupy projektu jsou také dostupné na http://www.zuboz.cz/reference/publikace/