Název projektu: Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ergonomického železničního sedadla
Číslo projektu: FR-TI1/363
Doba řešení: od 1. 3. 2009
do 31. 7. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

BORCAD cz s.r.o.

COMTES FHT a.s.

Vision Consulting Automotive s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Ivan Boruta (tel.: 558640611)
Anotace:

Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ergonomického železničního sedadla za použití speciálních vysokopevnostních ocelí splňující parametry norem AV/ST 9001 nebo GM/RT 2100. Sedadlo bude vyhovovat dynamickému zatížení a biomechanickým kritériím definovaných v předmětných předpisech při čelním nárazu vlakové soupravy.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 81%  

Výstupy z projektu:
  • Skelet rámu sedadla veřejných dopravních prostředků (užitný vzor)
  • High strength steel microstructures and properties after laser welding (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)