Název projektu: Výzkum a vývoj zařízení pro zajištění bezpečnosti bodových tahů scénické technologie divadla
Číslo projektu: FR-TI1/338
Doba řešení: od 1. 6. 2009
do 30. 5. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

SMART TECHNIK a.s.

Akademie, o.p.s.

Kontaktní osoba: Zdeněk Suchomel (tel.: 544422214)
Anotace:

Projekt se zaměřuje na aktuální problém snížení pravděpodobnosti vzniku újmy na zdraví a majetku vlivem selhání techniky a lidského faktoru. Bodový tah je strojní zařízení užívané v divadelní scénické technologii ve vrchní sféře horního jeviště vyznačující se posuvnými kladkami a značnou délkou navíjecího lana. Projekt se orientuje na vytvoření zařízení zajišťujícího bezpečnost bodových tahů (dále BT), a tím zvýšení úrovně bezpečnosti jeviště cestou výběru technických parametrů bodového tahu tak, aby byla spolehlivě zajištěna jeho regulovatelnost a snížena pravděpodobnost vzniku újmy.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 73%.

Výstupy z projektu:
  • Kolokvium „Bezpečnost scénických technologií“ Zdvihací zařízení, zejména pro divadelní techniku (funkční vzorek)