Název projektu: Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
Číslo projektu: HS63/01
Doba řešení: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2004
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc. (tel.: 221015845)
Anotace:

Projekt je zaměřen do následujících oblastí: 1. Analýza relevantních faktorů ovlivňujících produktivitu práce (pracovní podmínky, pracovní prostředí, bezpečnost práce, pracovní uspokojení) 2. Zpracování a vyhodnocení zjištěných poznatků a údajů včetně priorizace z hlediska závažnosti jejich působení 3. Návrh na řešení a konkretizaci opatření a postupů směřujících ke zlepšování organizace a kultury práce a pracovního uspokojení.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Ekonomické aspekty BOZP
  • Ekonomicko-sociální aspekty BOZP
  • Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
  • Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
  • Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce Vztah bezpečnosti práce a produktivity práce
  • Ekonomika a management 2003 bez hranic