Název projektu: Výzkum a vývoj ověřených modelů požáru a evakuace osob a jejich praktická aplikace při posuzování požární bezpečnosti staveb
Číslo projektu: VI20162019034
Doba řešení: od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2019
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

<p>České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební</p> <p>Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS – Technický ústav požární ochrany</p> <p>Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství</p> <p>Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební</p>

Kontaktní osoba: prof. Ing. František Wald, CSc.
Anotace:

Cílem projektu je popsat problematiku požárně bezpečnostního řešení staveb a návrhových modelů požáru s návazností na posouzení spolehlivosti konstrukcí a evakuace osob ve vztahu k českým projektantům, výrobcům stavebních konstrukcí, preventistům a vyšetřovatelům požáru HZS. Zejména popsat moderní softwarové nástroje využitelné pro analýzu dílčích problémů požární bezpečnosti staveb a ověřit jejich spolehlivost a způsob praktické aplikace.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 99,9%

Výstupy z projektu:

<p>viz zde: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20162019034</p>