Název projektu: Zajištění bezpečnosti práce a provozu při těžbě zemního plynu z uzavřených černouhelných dolů
Číslo projektu: ABCBU56-07
Doba řešení: od 1. 8. 2007
do 31. 10. 2009
Poskytovatel: Český báňský úřad
Účastníci projektu:

Energie – stavební a báňská a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Němec (tel.: 596 979 702)
Anotace:

Zpracování bezpečnostních podmínek při těžbě metanu z uzavřených dolů a stanovení podmínek provozu odsávacích stanic metanu umožňujících jeho využití jako zdroj energie podle Zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby el. energie z obnovitelných zdrojů. Vypracování návrhu vyhlášky ČBÚ o provozu odsávacích stanic při těžbě metanu z uzavřených dolů v paragrafovém znění, včetně důvodové zprávy pro připomínkové řízení pro ČBÚ.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Metodický pokyn č. 1/2009