Název projektu: Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Číslo projektu: HS117/04
Doba řešení: od 1. 2. 2004
do 31. 12. 2004
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc (tel.: 221015845)
Anotace:

Cílem projektu je vypracovat systém zajištění a kontroly kvality služeb, legislativních úprav a způsob kontroly plnění standardů pro poskytování služeb a na zpracování informačních materiálů pro veřejnou zprávu a uživatele služeb.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Výzkum bezpečnosti práce realizovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (audiovizuální tvorba)
  • Zajištění kvality služeb pro zlepšení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)