Název projektu: Zaměstnávání cizinců – fyzických osob ze zemí mimo Evropskou unii s ohledem na platnou právní úpravu
Číslo projektu: 02-S4-2022-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Kontaktní osoba: JUDr. Lenka Scheu, Ph.D.
Anotace:

Přepracování vymezení nelegální práce s ohledem na trendy v jiných zemích EU, zejména Itálii, Německo, Rakousko, Francii a Slovensko. Analytický podklad bude mapovat právní úpravu včetně sankcí.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na webu VUBP.