Název projektu: Zdokonalení a zpřesnění modelování znečištění ovzduší a získání podkladů pro predikci zdravotního rizika
Číslo projektu: SP/1A4/107/07
Doba řešení: od 1. 8. 2007
do 31. 10. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Účastníci projektu:

Český hydrometeorologický ústav

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: RNDr. Jan Macoun
Anotace:

Rozvoj modelů transportu a rozptylu znečištění ovzduší určených pro podporu státní správy a informování veřejnosti; využití jejich výsledků pro hodnocení zdravotních rizik.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 90%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=SP1A410707