Název projektu: Zvýšení bezpečnosti při dopravě břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v hlubinných dolech
Číslo projektu: AACBU35-03
Doba řešení: od 1. 11. 2003
do 31. 10. 2004
Poskytovatel: Český báňský úřad
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kontaktní osoba: prof. Ing. Jaromír Polák, CSc.
Anotace:

Cílem řešení projektu je návrh úprav některých ustanovení a návrh požadavků na nová ustanovení Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., vztahující se k dopravě břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v podzemí a návrh obsahu dopravního řádu a zpracování kogentních požadavků pro dopravu těchto břemen smykem, po pozemní dráze a pod.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Analýza nebezpečnosti dopravy břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v podmínkách hlubinných dolů
  • Doprava břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v hlubinných dolech
  • Návrh novely vyhlášky č. 22/1989 Sb. v části dopravy břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů
  • Výzkum a vývoj v rezortu státní báňské správy
  • Zvýšení bezpečnosti při dopravě břemen nadměrné hmotnosti a nadměrných rozměrů v hlubinných dolech