Název projektu: Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zásobníků na uskladňování petrochemických produktů s ohledem na údržbu, ekologii a provozní rizika
Číslo projektu: 2A-2TP1/101
Doba řešení: od 1. 6. 2007
do 31. 12. 2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Šafář, PhD. (tel.: 541321291)
Anotace:

Teoretickým rozborem a numerickými metodami modelování, které uspoří čas a peníze jinak vynaložené na náročná tenzometrická měření, vytipovat kritická místa jednotlivých typů nádrží z hlediska napjatosti při provozu a z hlediska zdrojů rizik vyplývající z provozní praxe. Na základě získaných poznatků navržení optimálního systému kontrol těchto míst a zavedení preventivního způsobu údržby s cílem zefektivnit investice vkládané do údržby. Dále pak ze získaných poznatků rozvinout metodiku hodnocení rizik provozu nádrží vyžadovanou zákonem č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 51%

Výstupy z projektu:
  • Studie zasypaných zásobníků na uskladňování zkapalněných plynů
  • Využití analýzy typu Fitness for Service při hodnocení korozního napadení konstrukcí v petrochemickém průmyslu (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)