Název projektu: Zvýšení ergonomické a uživatelské kvality sedacího nábytku
Číslo projektu: LF11004
Doba řešení: od 1. 3. 2011
do 31. 12. 2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

FORM, spol. s r. o.

Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta

Kontaktní osoba: Ing. Josef Barták (777761001)
Anotace:

Projekt na vývoj a realizaci nové generace sedacího nábytku s vysokou ergonomickou kvalitou, dosažitelnou jen se zřetelem na bionické principy a realizovatelnou prostředky mechatroniky v součinností s aplikací modifikovaných materiálů a technologie. Tímto inovativním designovým řešením projekt reaguje na změny životního stylu jako časté příčiny bolestivých stavů páteře a trápení jako u každého onemocnění.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 50%

Výstupy z projektu:

Nejsou k dispozici.