Název projektu: Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa
Číslo projektu: TB03MPSV013
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: PhDr. David Michalík, Ph.D. (tel.: 221015871)
Anotace:

Cílem projektu je zpracování návrhu systému pro určování množství práce a pracovního tempa v rámci všech pracovních činností a odvětví, který blíže specifikuje ustanovení § 300 zákoníku práce a který bude využitelný pro kontrolní orgány nebo soudy při rozhodování sporů v dané oblasti.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: