Název projektu: Zvýšení úrovně bezpečnosti strážníků obecní policie
Číslo projektu: 07-S4-2022-VUBP
Doba řešení: od 1. 1. 2022
do 31. 12. 2023
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Kontaktní osoba: Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Anotace:

Výzkumný úkol bezprostředně navazuje na projekt institucionální podpory 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření. Výzkumný úkol se zabývá problematikou zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků prostřednictvím zavádění inovativních postupů v procesu jejich odborné přípravy a vzdělávání. Na základě posouzení současného stavu systému vzdělávání a odborné přípravy strážníků bude navržen inovativní vzdělávací program, jehož součástí budou originální instruktážní videa a příklady dobré praxe. Předpokladem úspěšné implementace nových přístupů ke vzdělávání strážníků je také zajištění široké dostupnosti nově vytvořených materiálů, které lze realizovat prostřednictvím moderních a interaktivních prostředků a technologií. Tímto způsobem je možné nejen snížit náklady spojené s odbornou přípravou strážníků obecní policie, ale také zvýšit dostupnost této odborné přípravy pro všechny. Výše uvedený návrh moderní a interaktivní formy vzdělávání strážníků zahrnuje i dosud nevyužívané přístupy nejen ke zvýšení dostupnosti, efektivity a kvality vzdělávání strážníků, ale i ke snížení nákladů a zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků.

Výstupy z projektu:

Výstupy projektu jsou dostupné na webu VUBP.