Metodická příručka k výuce tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na 2. stupni ZŠ

Příručka se skládá ze tří bloků. První z nich, přípravný, se z rozličných pohledů probírá tématem i metodikou. Osvětluje zejména celé pojetí a koncepci navržené výuky žáků ZŠ. Druhý blok se věnuje především ústřednímu motivu výuky, využití zážitku a tzv. simulacím pro žáky různých ročníků ZŠ. Zde je probírané téma uváděno do kontextu s nově zaváděnými vzdělávacími programy na ZŠ. Třetí blok je tvořen přílohami.

 

Vedoucí autorského kolektivu Bc. Daniel Lessner.

Přílohy
  • Metodická příručka k výuce tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na ZŠ_Lessner.pdf