Seminář „EX PROSTŘEDÍ“

Dne 26. dubna 2016 pořádá společnost Trade Media International s. r. o. zajímavou odbornou akci „EX PROSTŘEDÍ“. Akce se uskuteční v Hotelu Park Inn v Ostravě v čase od 9:00 do 14:30. Seminář je určen pro zástupce všech výrobních podniků, kde hrozí nebezpečí výbuchu, zejména pak technické ředitele, bezpečnostní techniky, konstruktéry, techniky, ale i další zájemce o problematiku. …

Petr Skřehot

Odborný seminář „Praktické aspekty prevence rizik 2016“

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. ve dnech 4. 2. 2016 a 3. 3. 2016 pořádá ojedinělou vzdělávací akci „Praktické aspekty prevence rizik 2016“. Seminář je primárně určen pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a ostatní specialisty působící v oblasti BOZP, risk managementu a ergonomie. Srdečně zváni jsou ale také studenti nebo osoby, které se na budoucí …

Petr Skřehot

Hygiena práce a pracovního prostředí

Hygiena práce je obor, který se velmi úzce váže na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Zabývá se primárně posuzování pracovní činnosti, která může mít vliv na zdraví zaměstnance. Co tedy přesně pod hygienu práce spadá, jaké jsou její nároky na pracovní prostředí, jak se kategorizují pracoviště a jaké jsou stupně zátěže, co říká …

Petr Skřehot

Nové strategie, cíle a programy pro výzkumnou činnost národních technologických platforem

Dne 19. září 2014 uspořádalo Technologické centrum Akademie věd ČR setkání zástupců národních technologických platforem, které se zaměřilo na problematiku podpory výzkumu a činností technologických platforem ze strany státu i Evropské unie. Setkání se zúčastnili zástupci celkem 18 technologických platforem, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické agentury ČR. Za …

Petr Skřehot

Úrazové pojištění zaměstnanců – aktuální téma současnosti

K významnějším otázkám současné doby patří zcela určitě problematika úrazového pojištění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. V tomto období právě probíhá odborná diskuse a připomínkové řízení, vypořádání připomínek a rozhoduje se o tom, jakou podobu bude úrazové pojištění v ČR vůbec mít. Jedná se o velice zásadní věc, neboť zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu nebo nemoci …

Petr Skřehot
Tématické oblasti