Nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích

V letech 2015 až 2017 nastala řada legislativních změn vztahujících se k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích, a to nejen těch, kde se nakládá chemickými látkami, ale také těch, kde se pracuje se zdroji neionizujícího záření. Důvodem je jednak posun poznání v těchto oblastech a jednak povinnost implementovat novou evropskou direktivu …

Petr Skřehot

Bezpečnost práce při používání průmyslových zvedáků

Průmyslové zvedáky jsou zvláštní skupinou (nevyhrazených) zdvihacích zařízení. Jedná se o tzv. stanovené výrobky, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli …

Petr Skřehot

KnihovnaManual – working environment for building and construction

Příručka – pracovní prostředí pro stavebnictví podrobně popisuje způsoby, jakými lze zajistit staveniště, aby bylo nejen bezpečné, ale především splňovalo požadavky právních a ostatních předpisů. Publikace nebyla vytvořena na základě českých právních předpisech a ČSN. Jako pomůcka, případně zdroj, coby doplnění našich informací, poslouží dobře. Iinternetový odkaz ke stažení publikace: http://haandbogen.info/media/967299/english.pdf

Tématické oblasti