Název projektu: Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR
Číslo projektu: HR176/08
Doba řešení: od 1. 12. 2008
do 30. 11. 2009
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (tel.: 221015845)
Anotace:

V rámci projektu bude provedeno šetření statisticky významné skupiny strojvedoucích ČD na jejich pracovních místech přímo v provozu. Jako kontrolní skupina budou sloužit vlakvedoucí a dispečeři vlakové dopravy, popřípadě specifikované skupiny běžné populace. U vybrané profese by byla brána také v úvahu data o nemocnosti, pracovní neschopnosti a úmrtnosti zpětně za období 5 let. Tato data pocházejí z materiálů orgánů inspekce práce a veřejného zdraví s tím, že přístup by byl komplexní, tzn. soustředil by se především na kombinované působení pracovních rizik a podmínek v celé škále, které pro danou profesi připadá v úvahu.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%  

Výstupy z projektu:
  • Studie šetření reálných pracovních podmínek a pracovního prostředí jako indikátoru poškození zdraví a časového zkrácení profesní schopnosti u specifických profesí v ČR