Název projektu: Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Číslo projektu: TH01031098
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2018
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

T-SOFT a.s.

ERGOWORK s.r.o.

ÚJV Řež, a. s.

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Melicharová (tel.: +420731153721)
Anotace:

Cílem projektu je vytvoření softwarového modulu DEGAS určeného pro modelování šíření těžkého plynu za různých povětrnostních podmínek, který bude implementován do expertního systému TerEx. Řešení projektu předpokládá ověření modelu pro rozptyl těžkého plynu prostřednictvím terénních zkoušek a srovnávacích (verifikačních) testů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80%

Výstupy z projektu:
  • Náhled do problematiky těžkých plynů a modelování jejich rozptylu (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Výzkum chování těžkého plynu za reálných atmosférických podmínek (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Nástroje pro modelování rozptylu těžkého plynu určených pro predikci následků chemických havárií (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)