Název projektu: Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva (včetně kalamitní) s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců
Číslo projektu: HC215/11
Doba řešení: od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Marek
Anotace:

Vlivem rostoucí meteorologické nestability klimatu a stále častějšímu výskytu silných bouří, větrných smrští a vysoké sněhové pokrývky v našich zeměpisných šířkách je třeba reálně počítat s možnými negativními dopady těchto živelných pohrom na lesní porosty – s lesními kalamitami. Nutnost urychleně řešit těžbu dřeva v postižených oblastech, maximální nasazení materiálně technických a zejména lidských zdrojů sebou přináší vysoké riziko ohrožení zdraví a životů těchto lidí. Důkazem toho jsou nepříznivé statistiky pracovních a smrtelných úrazů v období odstraňování následků živelných událostí. Cílem projektu je získat poznatky o skutečných příčinách, o způsobu organizace práce v krizových podmínkách, o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v lese a při těžbě dřeva, o požadavcích a nárocích na pracovní síly (OSVČ), o způsobech jejich proškolení a možnosti efektivního zácviku. Projekt je zaměřen na výzkum podmínek a postižení stavu a úrovně bezpečnosti a zdraví při práci zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců při těžbě dřeva včetně výskytu pracovní úrazovosti v této cílové skupině.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Výzkum a vývoj metod a postupů BOZP při těžbě dřeva s cílem zvýšit prevenci rizik zaměstnanců, OSVČ a agenturních zaměstnanců (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Bezpečnost práce při těžbě dříví (odborná kniha)