Lepší školství díky podpoře muskuloskeletálního zdraví

Systematickým řešením otázky integrace bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách pomáhá podporovat kvalitu vzdělávání a dlouhodobě rozvíjet kulturu prevence. Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) lze dosáhnout pouze tehdy, pokud již děti a mladí lidé jsou schopni učit se zdravému chování a získávat zdravotní kompetence v předškolním a školním věku vzdělání. Pokud se to …

Jakub Marek

Značení únikových cest na pracovištích

V rámci prováděných kontrol nad stavem BOZP na pracovištích se v praxi často setkáváme s tím, že značení únikových cest dosud není v souladu s požadavky právních předpisů. Únikové cesty jako takové řeší celá řada právních předpisů a technických norem. Jedná se například o zákon č. 133/1985 Sb., kde se v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) uvádí, že …

Petr Skřehot

Sběr použitých baterií ve školách – vítězství ekologie nad bezpečností

Součástí každodenního života většiny lidí je používání zařízení na elektrické baterie. Ty mohou mít různou podobu (např. monočlánky, knoflíkové články, napájecí sady apod.) a souhrnně se nazývají přenosné baterie. Poté, co tyto baterie doslouží a jejich majitel pro ně už nemá dalšího využití, stávají se odpadem (viz § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. …

Petr Skřehot

Pokyny pro správné používání některých osobních ochranných prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19

Je to již půl roku, co se v Číně objevil záhadný virus, který později dostal oficiální označení SARS-CoV-2. Ačkoli podobný typ koronaviru, který napadá lidi, známe již od roku 2002, kdy proběhla epidemie SARS, přesto se lidstvo v otázce hromadného použití osobních ochranných prostředků příliš nepoučilo. Pandemie COVID-19 tak poukázala nejen na slabá místa, která máme v opatřeních …

Petr Skřehot

Sedm tipů pro bezpečnost zboží ve skladu

Logistický sklad je jako mraveniště, plný pohybu, lidí i zboží. Aby bylo možné zboží optimálně uchovávat nebo přepravovat, je nutné zvýšit pozornost při sledování rizik. Jak zajistit bezpečnost zboží a jaké jsou hlavní rizikové faktory v logistickém skladu? 1) Riziko požáru Dojde-li k požáru, záleží na povaze produktů, které jsou skladovány, způsobu jejich uskladnění, konstrukci …

Petr Skřehot