Název projektu: Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí
Číslo projektu: 1H-PK2/35
Doba řešení: od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2009
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

T-SOFT a.s.; Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.; ISATech, s.r.o.; Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Havlová (tel.: 261348738)
Anotace:

Software umožňující odborným představitelům chemického a petrochemického průmyslu, orgánům státní správy a samosprávy, inspekčními orgánům, složkám IZS a policii modelovat dosah havarijních projevů jako jsou výbuchy, úniky nebezpečných látek a požáry a vymezovat tak oblast havarijního plánování či oblast nutné evakuace.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80%

Výstupy z projektu:

Prevence nehod a havárií – 1. díl: Nebezpečné látky a materiály (odborná kniha)

Prevence nehod a havárií – 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků (odborná kniha)

Software SPREAD (software)

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí – projekt SPREAD. Část 1: Příprava terénních testů (článek v odborném periodiku)

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí – projekt SPREAD : část 2 : realizace terénních testů (článek v odborném periodiku)

Ověření modelu šíření projevů a účinků ohrožujících událostí – projekt SPREAD. Část 3 : Vyhodnocení naměřených dat a interpretace výsledků (článek v odborném periodiku)