Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek

Jedná se o studijní text Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, který je zpracován pro distanční vzdělávání v oblasti zpracování analýzy a hodnocení rizik. Pozornost je zde věnována zejména bezpečnosti při dopravě nebezpečných látek po silnici s důrazem na provoz v podzemních, zvláště pak tunelových stavbách., tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Autoři: Kateřina Sikorová a Aleš Bernatík.

Přílohy
  • Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek.pdf
Autor: Petr Skřehot