Název Popis
Metodická příručka k výuce tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí na 2. stupni ZŠ

Příručka se skládá ze tří bloků. První z nich, přípravný, se z rozličných pohledů probírá tématem i metodikou. Osvětluje zejména celé pojetí a koncepci navržené výuky žáků ZŠ. Druhý blok se věnuje především ústřednímu motivu výuky, využití zážitku a tzv. simulacím pro žáky různých ročníků ZŠ. Zde je probírané téma uváděno do kontextu s nově …

BOZP ve školách a školských zařízeních

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách

Zvláštní příloha Učitelských novin č. 14–15/2006 věnovaná problematice bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a při výuce. V materiálu jsou obsaženy tyto dílčí části (články):  Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zři­zovaných Ministerstvem školství, …