Název Popis
Mikroklimatické podmínky

Uvedená publikace je další částí koncipované série základních škodlivin v pra­covním prostředí vydaných Rožnovským vzdělávacím servisem zahrnující příručky hluk, vibrace, prach, biologičtí činitelé, kar­cinogeny a mutageny, neionizující záření, mikroklimatické podmínky, poškození kůže, práce v nadměrném tlaku, psychická zátěž, zraková zátěž, fyzická zátěž a pracovní polohy. Autor Karel Hrnčíř.

Prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů

Souhrnný studijní materiál věnovaný problematice prevence nepříznivého působení faktorů pracovního prostředí a pracovních procesů dostupný v tištěné i elektronické podobě stejně jako v podobě webové stránky. http://centrumprev.sweb.cz/…LV-OBSAH.htm

Teorie vnitřního prostředí budov

Účelem této publikace je snaha o předložení nejnovějších vědeckých poznatků z problematiky vnit­řního prostředí budov a to srozumitelnou, co nejvíce přijatelnou formou s co největším počtem obrázků, aby i čtenář s vizuální pamětí si přišel na své. Cílem pak je, aby si pokud možno každý osvojil nový, vyšší životní styl svého bydlení a požadavky na optimální pracovní prostředí, které by …

Hygiena práce

Autor Bohuslav Málek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Ergonomie – optimalizace lidské činnosti

Autoři Oldřich Matoušek a Silva Gilbertová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.