Název Popis
Souhrnná studie faktorů ovlivňujících bezpečnost v prostředí digitalizované práce uvnitř systému člověk-stroj

Tento dokument představuje souhrnný výstup z projektu „Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru“, který byl řešen v období 2019 až 2022. Uvedený projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu společenskovědního výzkumu ÉTA.  Cílem projektu bylo určit míru dopadů digitalizace v průmyslovém sektoru, tj. v sektoru …

Ergonómia a preventívne ergonomické programy

Dnes již legendární seriál pěti článků zaměřených na ergonomii, které vycházely v časopise Bezpečná práca v roce 2004. Tento materiál lze doporučit každému, kdo se snaží zavést fungující systém řízení ergonomických rizik v podniku (Ergonomický program). Omlouváme se za zhoršenou kvalitu textu. Dílo je archivním kouskem a nepodařilo se již dohledat originál časopisu. Autor: doc. Karol …

Praktická vizuální komunikace – učebnice druhé gramotnosti

Velice zdařilá a obsáhlá monografie Mgr. Tomáše Fassatiho zaměřená na ergonomické aspekty zobrazování informací. Učebnice je rozdělena do čtyř částí, které se často opakovaně věnují jednotlivým oblastem zrakového sdělování, aby je podrobily různým úhlům pohledu. Přesto, že jsou jednotlivé díly publikace více věnovány teorii nebo praxi, je návaznost teorie a praxe využívána průběžně. V teoretických částech se to …

Ergonomie a BOZP

Rozsáhlý soubor odborných textů vytvořený RNDr. Vladimírem Šedivým, CSc. zahrnující tyto dílčí části: Vývoj ergonomie  Ergonomická analýza a syntéza  Analytický popis systému člověka při práci  Ergonomická syntéza  Multidisciplinarita ergonomie  Antropologie  Biomechanika  Fyziologie práce  Hygiena práce  Lékařství  BOZP  Technika a technologie  Design  Ekonomie práce  Psychologie práce  Sociologie práce  Pracovní proces   

Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Cílem této brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a snížení rizik při vystavení zaměstnanců vibracím a možností imple­mentace direktivy “Vibrace” (2002/44­/EK) na národní úroveň, a to v malých a středních podnicích. Brožura obsahuje tři kapitoly: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik, 3. Příloha 1 a 2.