Název Popis
Používání chemických látek v zemědělství

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými v zemědělství. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, která vyplývají z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena …

Používání chemických látek ve vodárenství

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a přípravky používanými při úpravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika, plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena …

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách, používaných v čerpacích stanicích pohonných hmot. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických …

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách používaných při povrchových ú­pravách materiálů. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických látek …

Toxikologie

Jedná se o VŠ skripta, jejichž cílem je seznámit čtenáře s vybranými oblastmi toxikologie a s vlivem chemických látek a přípravků na živé organismy a životní prostředí. Dílo obsahuje také problematiku bezpečnosti a hygieny práce včetně platné legislativy související s nakládáním s che­mickými látkami. Po části obecné toxikologie následuje část speciální toxikologie, kde je pozornost zaměřena na toxické vlastnos­ti …