Název Popis
Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Uvedená kniha se zaměřuje na vymezení problémů, které souvisejí s úpravou pracovních míst určených pro zdravotně postižené zaměstnance. Její nedílnou částí je také analýza současného stavu, zaměřená na úpravu a specifické vybavení pracovních míst pro zdravotně handicapované osoby. 

Základy aplikované ergonomie

Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak výzkumem v této oblasti, tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způ­sobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s po­žadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedos­tatků …

Teorie vnitřního prostředí budov

Účelem této publikace je snaha o předložení nejnovějších vědeckých poznatků z problematiky vnit­řního prostředí budov a to srozumitelnou, co nejvíce přijatelnou formou s co největším počtem obrázků, aby i čtenář s vizuální pamětí si přišel na své. Cílem pak je, aby si pokud možno každý osvojil nový, vyšší životní styl svého bydlení a požadavky na optimální pracovní prostředí, které by …

BOZP ve školách a školských zařízeních

Autor kolektiv autorů. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce v chemických laboratóriách

Autor Antonín Vavřík. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.