Název Popis
Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění směrnice 2003/10/ES „Hluk na pracovišti“

Tato nezávazná příručka Evropské komise byla sestavená podle směrnice 2003/10/ES. Jejím účelem je pomoci společnostem, zvláště malým a středním podnikům, stejně jako všem osobám majícím zájem na prevenci pracovních rizik, ustanovení této směrnice uplatňovat. Tuto příručku je vhodné používat při praktickém uplatňování ustanovení směrnice 2003/10/ES ve vztahu k opatřením, jež je třeba přijmout kvůli prevenci rizik vyplývajících z …

Hygiena práce

Autor Bohuslav Málek. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Měření stavu pracovního prostředí

Autor VÚBP. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Měření hluku

Autor Bruel a Kjaer. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích

Autor Eva Hanáková. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.