Název Popis
Rizika expozice vibracím přenášených na ruce a tělo

Cílem této brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a snížení rizik při vystavení zaměstnanců vibracím a možností imple­mentace direktivy “Vibrace” (2002/44­/EK) na národní úroveň, a to v malých a středních podnicích. Brožura obsahuje tři kapitoly: 1. Základní informace, 2. Hodnocení rizik, 3. Příloha 1 a 2.

Vibrácie na pracoviskách

Autoři Jozef Matula a Štefan Kubík. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.