Název Popis
Dokumentace zdolávání požáru – všeobecně

Podrobná metodika, která je součástí materiálů základy požární taktiky Ministerstva vnitra – GŘ HZS, které vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě. Autorem je Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. Materiál je v plném znění (10 stran) ke stažení na volně přístupných webových stránkách.  

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů

Podrobná metodika, kterou v roce 1996 vydalo Ministerstvo vnitra – GŘ HZS. Autorem je Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. Materiál se dělí do dvou částí: Provedení dokumentace zdolávání požárů Metodika výpočtu sil a technických prostředků jednotek požární ochrany Na konci jsou navazující tabulkové části, kde jsou uvedeny vzory: Operativního plánu (Základní text operativního plánu – Textová …

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměs­tnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení i zájemce z řad občanů se základními informacemi o chemických látkách, používaných v čerpacích stanicích pohonných hmot. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z vlas­tností chemických látek, a na případná rizika, plynoucí z používání těchto chemických látek. Příručka je zaměřena především na používání chemických …

Vybrané kapitoly z požární ochrany

Jedná se o obsáhlý studijní materiál zaměřený na širokou oblast požární ochrany. Publikace je tvořena 3 díly. Vedoucím autorského týmu byl doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.

Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik

Souhrnná práce VÚBP shrnující postupy a metodiky vhodné pro provádění analýzy a hodnocení rizik