Název Popis
Praktické aspekty prevence rizik 2017 – soubor přednášek

Akce: Praktické aspekty prevence rizik 2017 Datum konání akce: 9.2.2017 a 23.2.2017 (Praha) Seznam přednášek: Trendy a strategie národní politiky BOZP – aktuality z vrcholných orgánů v oblasti BOZP (JUDr. Petr Kožmín / ZÚBOZ, z.ú.) Změny na úseku ochrany zdraví při práci v pojetí novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (JUDr. Zdena Krýsová …

Praktické aspekty prevence rizik 2016 – soubor přednášek

Akce: Praktické aspekty prevence rizik 2016 Datum konání akce: 4.2.2016 (Praha) a 3.3.2016 (Pardubice) Seznam přednášek: Novinky v legislativě BOZP (JUDr. Petr Kožmín) Výsledky kontrolní činnosti SÚIP – trendy a slabá místa v BOZP z pohledu inspekce práce (Ing. Ondřej Varta) Analýza a hodnocení rizik – děláme to opravdu správně? (RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, …