Název Popis
Analýza a hodnocení rizik při dopravě nebezpečných látek

Jedná se o studijní text Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, který je zpracován pro distanční vzdělávání v oblasti zpracování analýzy a hodnocení rizik. Pozornost je zde věnována zejména bezpečnosti při dopravě nebezpečných látek po silnici s důrazem na provoz v podzemních, zvláště pak tunelových stavbách., tak aby práce s ním byla co nejjednodušší. Autoři: Kateřina Sikorová …

Bezpečnost práce při provozu motorových vozidel

Autor Miroslava Šmídová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Bezpečnost práce při provozu a údržbě motorových vozidel

Autor Miroslava Šmídová. V archivu vložen pouze náhled obsahu. Fyzicky možno zapůjčit ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.